Eastern Esperanto Federation

Orienta Esperantista Federacio

Lastatempaj okazaĵoj

Hejmpaĝo

La problemo, tamen, estis ke la tuta ĉeestantaro nombris nur sep, inkluzive de Anna kaj Renato. Mark venis de Londono, Kimie kaj Arturo Prent de Brentwood, Barrie de Leigh-on-Sea, kaj Roy Simmons de Ipswich. Roy Threadgold kaj David kaj Anne Harvey de Braintree ne povis partopreni, nek Brian Bishop de Leigh-on-Sea. Kvankam estis bonege ne aŭdi la anglan dum la tago, estis iomete embarase, ke ni estis tiom malmulte. Ŝajnas, ke la fonto de nia ĉeestantaro nombras nur sep Esperantistojn, kaj du, kiuj devas uzi la anglan. Tio vere signifas, ke ni devas diskuti la estonteco de la federacio dum la jarkunveno en Braintree dum Marto. La kosto de la luo de la ejo en Maldon ankaŭ altiĝis kvindek procente dum la lasta jaro,ĝis £60. Tio vere estas tro por grupo, kiu pages nur £25 kiel tagmono.

En septembro 2016 Kimie Markarian telefonis al nia sekretario kun la propono, ke li invitu Anna Löwenstein prelegi ĉe nia aŭtuna kunveno en La Kvakera Domo, Maldon en oktobro. Tion la sekretario faris, kaj Anna konsentis . Anna proponis kelkajn temojn, kaj ni elektis la prelegon pri praaj Keltoj.

Renato Corsetti, la edzo de Anna akompanis ŝin. Ili partoprenis la tutan programon, kiu inkluzivis, antaŭ lunĉo, lingva kliniko organizita de Barrie Murphy kaj promeno tra la urbo ĝis la esrtuaro de la rivero Blackwater, kie la saksoj estis venkitaj dum la Batalo de Maldon.

Post lunĉo estis kvizo, la prelego de Anna, kiu estis tre interesa, kaj la ludo ‘Skramble.’ La unua foto montras Anna dum ŝia prelego, la dua Kimie, Anna kaj Renato dum la tepaŭzo kaj la tria Mark Drake kaj Barrie Murphy dum la ludo. La lasta montras Barrie, Mark kaj Renato dum la prelego de Anna.

Estis bona etoso dum la kunveno, kiu finiĝis je la kvina, kaj la manĝoj, kiel kutime estis bonaj. Ni estis bonŝancaj ankaŭ ĉar la vetero estis suna.